JACTIM 2019年09月予定表

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
 • イスラム暦新年

  (00:00-23:59)
2
3
4
 • 工業部会

  (15:00-17:00)
5
6
7
8
9
 • 国王誕生日

  (00:00-23:59)
10
 • 建設部会

  (15:30-17:30)
11
 • 金融部会

  (13:00-15:00)
12
 • 貿易部会

  (16:00-18:00)
13
14
15
 • 第60回JACTIM親睦ゴルフ大会@TPCC

  (07:00-15:00)
16
 • マレーシアデー /サバ・サラワクがマラヤ連邦と合併

  (00:00-23:59)
17
 • 流通サービス部会

  (13:30-15:30)
18
 • 広報委員会

  (13:30-15:30)
 • 親睦小委員会

  (17:00-19:00)
19
20
21
 • 科学・技術・発明協会主催発明プ ロジェクトコンテストYoung Inventors Challenge 2019 モックチェックセレモニー

  (15:00-16:30)
22
23
24
 • 中小企業委員会

  (13:00-14:30)
25
 • 国際文化交流委員会

  (09:00-10:00)
26
27
 • 総務委員会

  (12:30-15:00)
 • 経営貿易投資委員会

  (15:00-17:00)
28
29
30
 • 理事会

  (15:00-17:00)