JACTIM 2019年02月予定表

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1
 • Wilaya Day 祭日

  (00:00-23:59)
2
3
4
5
 • 中国旧正月

  (00:00-23:59)
6
 • 中国旧正月

  (00:00-23:59)
7
8
9
 • 第70回JACTIM金融部会及び第358回貿易部会合同親睦ゴルフコンペ

  (06:50-14:00)
10
11
12
 • 建設部会

  (12:30-14:00)
 • ペナン 地域部会

  (16:30-18:30)
13
14
 • 工業部会

  (12:30-14:00)
15
16
17
18
19
 • 流通サービス部会

  (12:30-14:00)
20
 • 国際文化交流委員会

  (12:30-14:00)
 • 第88回中小企業講座

  (17:30-19:00)
21
 • 広報委員会

  (12:30-14:00)
22
 • 調査委員会

  (12:30-14:00)
23
24
25
 • 総務委員会

  (12:30-14:00)
 • 経営・貿易投資委員会

  (15:00-17:00)
26
27
 • 中小企業委員会

  (12:30-14:00)
28
 • 選出理事会

  (14:15-14:45)
 • 理事会

  (15:00-17:00)