JACTIM 2018年07月予定表

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • MOHR主催タウンホールセッション

  (09:30-11:30)
11
 • 工業部会

  (12:30-14:00)
12
 • MOFダイアログ

  (08:00-12:45)
13
 • マラッカ地域部会

  (17:00-19:00)
14
15
16
 • 貿易部会

  (12:30-14:00)
 • ペラ地域部会

  (16:30-18:30)
17
 • 建設部会

  (12:30-14:00)
18
 • マレーシア西海岸投資環境比較調査団

  (08:00-23:58)
 • 金融部会

  (12:30-14:00)
19
 • マレーシア西海岸投資環境比較調査団

  (00:00-23:59)
20
 • マレーシア西海岸投資環境比較調査団

  (00:00-22:59)
21
22
 • FJCCIAアセアン会議、ベトナム

  (00:00-22:59)
23
 • FJCCIAアセアン会議、ベトナム

  (00:00-22:59)
24
 • 流通サービス部会

  (12:30-14:00)
 • 国際文化交流委員会

  (15:00-16:30)
25
 • 調査委員会

  (12:30-14:00)
26
 • 鉄鋼小委員会

  (10:00-11:30)
 • 親睦小委員会

  (17:00-19:00)
27
 • 総務委員会

  (13:00-14:30)
 • 経営・貿易投資委員会

  (15:00-16:00)
28
29
30
31
 • 中小企業委員会

  (12:30-14:00)
 • 理事会

  (15:00-17:00)